Ban giám hiệu

bởi admin

Ngay từ lúc thành lập, trường TH, ThCS & THPT Tân Hòa xác định sứ mệnh đào tạo ra những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực tốt, phẩm chất ưu việt, các em đều có khả năng độc lập, tự lập, sáng tạo. Đến nay, sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường gần như đã đạt được những điều ấy nhờ có những đột phá trong cách thức quản lý giáo dục, luôn bồi dưỡng văn hóa chất lượng, văn hóa tổ chức, văn hóa phục vụ và không ngừng đổi mới tư duy, cơ chế quản lý Nhà trường, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, đổi mới cơ chế nghiên cứu khoa học, đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến tăng cường liên kết hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước.

Ban Giám hiệu trường có chuyên môn sâu, phụ trách chung và phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng Trường về các hoạt động của Nhà trường; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: chiến lược và định hướng phát triển Trường; tổ chức nhân sự, tài chính, các khóa đào tạo theo đơn đặt hàng, văn phòng trường; văn hóa- tư tưởng; thanh tra; khảo thí; kiểm định chất lượng giáo dục; truyền thông; tuyển sinh; quản lý công tác đào tạo kỹ năng; phụ trách quỹ học bổng của Trường.

Thầy là một người đã có thâm niên hơn 40 năm trong lĩnh vực giáo dục, hơn 25 năm đảm nhận vị trí Lãnh đạo các đơn vị giáo dục trên địa bản tỉnh Đồng Nai. Người đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển trường.

Các em học sinh khi học tại Trường đều được thầy quan tâm, động viên và khích lệ. Những em có hoàn cảnh khó khăn được Nhà trường hỗ trợ, trao học bổng cho các em để các em nỗ lực hơn trong học tập.

Đội ngũ Giáo viên dưới sự lãnh đạo của thầy đã đạt được nhiều những thành công, có nhiều giải trong các cuộc thi Giáo viên giỏi cấp Tỉnh và khu vực.

THẦY NGUYỄN NGỌC HƯNG

HIỆU TRƯỞNG – CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỜNG

097.817.9237