HỌC SINH TIÊU BIỂU

Nguyễn Thảo Vy

Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai Giả nhất cuộc thi Toán Quốc tế Singapore (SASMO) Giải nhì cuộc thi

Hoàng My

Lớp 8.G3 Học sinh giỏi cấp trường Điểm tổng: 9.5

097.817.9237