Đoàn – Đội

bởi admin

TỔ CHỨC ĐOÀN THCS HỒ CHÍ MINH

12 NĂM - TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN - VỮNG MẠNH - ĐOÀN KẾT

Được thành lập từ năm 2008, trải qua nhiều năm liên hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tân Hòa từng bước và không ngừng lớn mạnh.

Nhiều Giáo viên, Cán bộ Đoàn, và đặc biệt là các em Học sinh hiện nay đã trở thành những người tiên phong trong công tác Đoàn của toàn Tỉnh thành, là tấm gương cho nhiều bạn trẻ cùng nhau cố gắng.

Đoàn trường luôn nêu cao khẩu hiệu:

NĂNG ĐỘNG - NHIỆT HUYẾT - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT

Khẩu hiệu cũng là phương châm hoạt động cho Đoàn trường.

Hoạt động tại trường

Đoàn trường thường xuyên tổ chức hoạt động cho các Đoàn viên tại trường. Không ngừng nâng cao, đổi mới phương pháp, kích thích sự sáng tạo trong học sinh, điển hình có nhiều học sinh đạt giải thưởng trong các hoạt động cấp Tỉnh, cấp Thành phố, đạt thành tích cao toàn Đoàn.

..

.

 

Đại hội Đoàn trường thường niên

Hội thao Học sinh

Bơi

boi-loi-5

Hoạt động khác

097.817.9237