Nguyễn Thảo Vy

Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai
Giả nhất cuộc thi Toán Quốc tế Singapore (SASMO)
Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) – Giải ba cuộc thi Singa Global Singapore Math
Giải nhì cuộc thi cuộc thi Olympic Toán Quốc tế Singsapore (SIMOC)
Điểm trung bình chương trình Cambridge: 90.5/100 – Điểm trung bình cả năm MOET: 10/10

097.817.9237