Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai, năm 2020

bởi admin2
0 bình luận

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và  tầng lớp nhân dân dặc biệt là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu biết rõ hơn về những giá trị văn hóa – lịch sử của những di tích lịch sử, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng nai.

Nhằm đáp ứng Chương Trình phát động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai, năm 2020 từ Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Đồng Nai. Trường TH, THCS, THPT Tân Hòa xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường hưởng ứng tham gia Chương trình trên với nội dung như sau:

11

12

13

14

15

16

18

Nội dung liên quan

097.817.9237