CLASSROOM WITHOUT “WALLS”

bởi admin2
0 bình luận
🍀🍀CLASSROOM WITHOUT “WALLS”🍀🍀
⛅⛅⛅⛅Lớp học không tường⛅️⛅️⛅️⛅️

Cất đi 4 bức tường để tăng thêm trải nghiệm

Mở rộng vốn tri thức bằng thực tế quanh ta ❤️;
🎨🎨🎨1 tiết học mở với mô hình “Lớp học không tường” để học sinh tự do sáng tạo trong tiết học Nghệ thuật tại sân trường Tân Hoà School.👩‍🎨🧑‍🎨🖼

   

Nội dung liên quan

Để lại bình luận

097.817.9237