CLASSROOM WITHOUT “WALLS”

bởi admin2
0 bình luận
??CLASSROOM WITHOUT “WALLS”??
⛅⛅⛅⛅Lớp học không tường⛅️⛅️⛅️⛅️

Cất đi 4 bức tường để tăng thêm trải nghiệm

Mở rộng vốn tri thức bằng thực tế quanh ta ❤️;
???1 tiết học mở với mô hình “Lớp học không tường” để học sinh tự do sáng tạo trong tiết học Nghệ thuật tại sân trường Tân Hoà School.?‍??‍??

   

Nội dung liên quan

Để lại bình luận

097.817.9237