Đầu tư cho sự phát triển bền vững

bởi admin2
0 bình luận
? Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đều coi đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho sự phát triển không chỉ vì thế hệ hôm nay, mà còn vì thế hệ mai sau và xác định phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.
❤️‍?❤️‍?❤️‍? Nhà trường cũng đề ra mục tiêu phát triển giáo dục trong thời gian tới, năm học 2023-2024 nhà trường đã khởi công xây dựng Khối phòng học với hơn 30 phòng học, phòng chức năng phục vụ công tác giảng dạy tại nhà trường.
Đến thời điểm này, đã hoàn thành xây dựng phần tổng thể, tiến đến giai đoạn hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm học 2024-2025, đáp ứng dạy học Chất lượng cao từ năm học 2024-2025.

Nội dung liên quan

Để lại bình luận

097.817.9237