Thông Báo Tuyển Sinh 2017-2018

bởi admin
0 bình luận

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2020

I. TUYỂN SINH BẬC TIỂU HỌC (lỚP 1 =>5):

tuyen-sinh-lop-1-den-lop6

01 bộ hồ sơ (mua bộ hồ sơ theo mẫu của trường), gồm có:

+ Đơn Đăng ký nhập học;

+ Qui định nhập học;

Giấy khai sinh hợp lệ (bản photo công chứng);

Giấy chứng nhận hoàn thành bậc học Mầm non (nếu có).

4 ảnh 3×4.

* Nếu là học sinh chuyển trường:

Giấy giới thiệu chuyển trường:

   + Trường đang học  (Trường TH trong tỉnh cấp)

   + Phòng GDĐT cấp      (Trường TH ngoài tỉnh cấp)

Hồ sơ chuyển từ trường cũ;

Bản cam kết (nếu có).

II. TUYỂN HỌC SINH BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ (Lớp 6 => 9):

tuyen-sinh-lop6-9

01 bộ hồ sơ (mua bộ hồ sơ theo mẫu của trường), gồm có:

+ Đơn Đăng ký nhập;

                + Qui định nhập học;

Giấy khai sinh hợp lệ (bản photo công chứng);

Phiếu kết quả rèn luyện học tập của 5 năm học bậc tiểu học (bản chính);

Giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học (bản chính);

Học bạ Tiểu học (bản chính);

4 ảnh 3×4.

* Nếu là học sinh chuyển trường:

Giấy Giới thiệu chuyển trường;

+ Trường đang học  (Trường THCS trong tỉnh cấp)

   + Phòng GDĐT cấp    (Trường THCS ngoài tỉnh cấp)

Hồ sơ chuyển từ trường cũ;

Bản cam kết (nếu có).

III. TUYỂN HỌC SINH BẬC THPT (Lớp 10 => 12):

 

tuyen-sinh-trung-hoc-pho-thong

01 bộ hồ sơ (mua bộ hồ sơ theo mẫu của trường), gồm có:

+ Đơn đăng ký nhập học;

                + Qui định nhập học;

Giấy khai sinh hợp lệ (Bản photo công chứng);

Phiếu kết quả rèn luyện học tập của 4 năm học bậc THCS (bản chính);

Giấy/Bằng chứng nhận TN bậc THCS (bản chính);

Học bạ THCS (bản chính);

4 ảnh 3×4.

   * Nếu là học sinh chuyển trường:

Giấy Giới thiệu chuyển trường;

   + Trường đang học  (Trường THPT trong tỉnh cấp)

   + Sở GDĐT cấp  (Trường THPT ngoài tỉnh cấp)

Hồ sơ chuyển từ trường cũ;

Bản cam kết (nếu có).

***

Nội dung liên quan

Để lại bình luận

097.817.9237