Chào cờ mùa chống dịch Covid-19

bởi admin2
0 bình luận

Nhà trường đã chủ động trong việc phòng chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức khác nhau. Điển hình trong mọi hoạt động Nhà trường, học sinh đều phải tuần thủ thực hiện tiêu lệnh 5k (Khoảng cách – Khử khuẩn – Khẩu trang – Không tụ tập – Khai báo y tế)  với mục đích phòng chống dịch và mong muốn các em được học tập trong môi trường năng động, an toàn.

Nội dung liên quan

Để lại bình luận

097.817.9237