Hãy luôn cố gắng tiến bước

bởi admin2
0 bình luận

Hãy luôn cố gắng tiến bước

Một học kì đã qua, thầy và trò trường Tân Hoà đã luôn đồng lòng, sáng tạo và thực hiện thật tốt những nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Sau một học kì hăng say và cố gắng học tập của các em, ghi nhận tinh thần học tập vượt bậc đó, nhà trường tạo những món quà khích lệ tinh thần học tập ấy bằng những bằng khen và món quà nho nhỏ.

Đó sẽ là động lực để các em tiếp tục cố găng hoàn thành nhiệm vụ, niềm mơ ước của mình. Và đó cũng là sự khuyến khích để các em học sinh khác cố gắng phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp học tập của cá nhân các em.

Nội dung liên quan

Để lại bình luận

097.817.9237